Name Class C. Type Resources Traits Pack Set
Faida Familiare Incontri Trama Secondaria Thor 27 Thor Nemesi 1
Loki Incontri Gregario Asgard. Thor 28 Thor Nemesi 2
Gigante di Ghiaccio Incontri Gregario Gigante. Thor 29 Thor Nemesi 3-4
Ingannatore Incontri Insidia Thor 30 Thor Nemesi 5