Name Class C. Type Resources Traits Pack Set
Faida Familiare Incontri Trama Secondaria Thor 27 Nemesi Thor 1
Loki Incontri Gregario Asgard. Thor 28 Nemesi Thor 2
Gigante di Ghiaccio Incontri Gregario Gigante. Thor 29 Nemesi Thor 3-4
Ingannatore Incontri Insidia Thor 30 Nemesi Thor 5